Kết quả cuộc thi Đấu trường An toàn thông tin tại Cyber Security Boothcamp 2020 | VinaAspire Cyber Security

VinaAspire tài trợ Đấu trường An toàn thông tin với mong muốn kết nối, tạo sân chơi bổ ích, cơ hội giao lưu, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, cập nhật các kiến thức và kỹ năng mới nhất trong lĩnh vực An toàn thông tin (ATTT) với các chuyên gia bảo mật đến từ khắp cả nước, kết quả được trực tiếp trên Fanpage như Video dưới đây:


Thiếu hụt nguồn nhân lực vẫn sẽ là thách thức lớn với đảm bảo an toàn, an ninh mạng Việt Nam, đặc biệt khi chúng ta bước vào thập kỷ thứ ba của thế kỷ 21, Sự kiện Security Bootcamp 2020 là thời điểm tốt và là nơi để nhắc nhở bản thân chúng ta về điều này, do vậy chủ đề của Security Bootcamp 2020 là : “The human element of cyber security”.

Security Bootcamp 2020 được diễn ra từ ngày 27,28,29/11 năm 2020 tại Phú Yên, Việt Nam.

Chương trình chi tiết — > Click here

VINA ASPIRE CO., LTD.

Tel: +84 944004666  Fax: +84 28 3535 0668
Website: www.vina-aspire.com  Email: info@vina-aspire.com


Bài viết liên quan

About Us

Learn More

Vina Aspire is a leading Cyber Security & IT solution and service provider in Vietnam. Vina Aspire is built up by our excellent experts, collaborators with high-qualification and experiences and our international investors and partners. We have intellectual, ambitious people who are putting great effort to provide high quality products and services as well as creating values for customers and society.

may ao thun Kem sữa chua May o thun May o thun đồng phục Định cư Canada Dịch vụ kế ton trọn gi sản xuất đồ bộ