Vina Aspire là Hội viên chính thức của Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA)

Vượt qua những tiêu chí và yêu cầu khắt khe, Vina Aspire được kết nạp trở thành hội viên chính thức của Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA) với mong muốn góp phần nâng cao tiềm lực an ninh mạng quốc gia; ứng phó hiệu quả với các thách thức phi truyền thống với mục tiêu xây dựng không gian mạng an ninh, an toàn, lành mạnh và đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước; nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam.

Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA) là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của công dân và tổ chức Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực an ninh mạng (trừ nội dung thuộc bí mật nhà nước) tự nguyện thành lập nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, đoàn kết bảo đảm an ninh mạng theo định hướng, chiến lược về an ninh mạng góp phần bảo vệ Tổ quốc và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.
  • Tên tiếng Việt: Hiệp hội An ninh mạng quốc gia.
  • Tên tiếng Anh:  National Cybersecurity Association.
  • Tên viết tắt tiếng Anh: NCA.
Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA) có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hiệp hội được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt.
Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA) hoạt động trên phạm vi cả nước, trong lĩnh vực an ninh mạng (trừ nội dung thuộc bí mật nhà nước) theo quy định của pháp luật.

Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA) chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, sự quản lý của Bộ Công an và các Bộ, ngành có liên quan tới lĩnh vực Hiệp hội hoạt động theo quy định của pháp luật.

NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG
  • Tự nguyện, tự quản.
  • Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch.
  • Tự đảm bảo kinh phí hoạt động.
  • Không vì mục đích lợi nhuận.
  • Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.

Sự ra đời của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia nhằm quy tụ, khơi dậy, lan tỏa sức mạnh tiềm năng của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chuyên gia, các học giả uy tín, để xây dựng hệ sinh thái an ninh mạng kết nối công, tư hữu hiệu nhất; hội tụ chính sách công nghệ, nhân lực về an ninh mạng.

Vina Aspire là công ty tư vấn, cung cấp các giải pháp, dịch vụ CNTT, An ninh mạng, bảo mật & an toàn thông tin tại Việt Nam. Đội ngũ của Vina Aspire gồm những chuyên gia, cộng tác viên giỏi, có trình độ, kinh nghiệm và uy tín cùng các nhà đầu tư, đối tác lớn trong và ngoài nước chung tay xây dựng.

Các Doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu liên hệ Công ty Vina Aspire theo thông tin sau:

Email: info@vina-aspire.com | Website: www.vina-aspire.com
Tel: +84 944 004 666 | Fax: +84 28 3535 0668


Vina Aspire – Vững bảo mật, trọn niềm tin


Bài viết liên quan

About Us

Learn More

Vina Aspire is a leading Cyber Security & IT solution and service provider in Vietnam. Vina Aspire is built up by our excellent experts, collaborators with high-qualification and experiences and our international investors and partners. We have intellectual, ambitious people who are putting great effort to provide high quality products and services as well as creating values for customers and society.

may ao thun Kem sữa chua May o thun May o thun đồng phục Định cư Canada Dịch vụ kế ton trọn gi sản xuất đồ bộ
Translate »