« Vina Aspire đã trở thành Đơn vị phân phối các Giải pháp, dịch vụ CNTT chuyên nghiệp của Tập đoàn IBM - Mỹ Pablo & Bruno | Tại sao phải chuẩn bị cho tương lai ? »

Vina Aspire hợp tác cùng Bkav triển khai các giải pháp an ninh, bảo mật mạng & an toàn thông tin

Vượt qua những cuộc sát hạnh, những yêu cầu khắc khe về năng lực tổ chức doanh nghiệp, về trình độ kỹ thuật của Trung tâm an ninh mạng Việt Nam – BKAV, ngày 15/10/2011, Vina Aspire đã trở thành nhà phân phối chính thức của Trung tâm an ninh mạng Việt Nam – BKAV .

Bài viết liên quan

« Ứng dụng họp trực tuyến (Video Meeting) nào tốt nhất ? Pablo & Bruno | Tại sao phải chuẩn bị cho tương lai ? »

About Us

Learn More

Vina Aspire is a leading IT (information technology) solution and service provider in Vietnam. Vina Aspire is built up by our excellent experts, collaborators with high-qualification and experiences and our international investors and partners. We have intellectual, ambitious people who are putting great effort to provide high quality products and services as well as creating values for customers and society.