VinaAspire triển khai hệ thống an ninh mạng, bảo mật, an toàn thông tin cho Căn cứ cảng Dịch vụ Dầu khí.

VinaAspire triển khai hệ thống an ninh mạng, bảo mật, an toàn thông tin cho Căn cứ cảng Dịch vụ Dầu khí

Ngày 18/8/2020, VinaAspire tiếp tục triển khai thành công việc nâng cấp, cập nhật hệ thống an ninh mạng, bảo mật, an toàn thông tin cho Căn cứ cảng Dịch vụ Dầu khí.

Vina Aspire là Đại lý chính hãng của Kaspersky Global tại Việt Nam

Giải pháp an ninh mạng mà VinaAspire cung cấp, triển khai cho Căn cứ cảng Dịch vụ Dầu khí bao gồm các tính năng bảo vệ hệ thống máy tính làm việc khỏi virus, trojan, phishing, hacker và worm, bảo vệ file server, mail server, Web server, kiểm soát message truyền qua Mail server /Web server, bảo vệ Internet gateway, ngăn chặn sự phát tán virus, bảo vệ hệ thống khỏi các chương trình nguy hiểm, quản trị và cài đặt tập trung trong hệ thống mạng, cập nhật virus mỗi 3 giờ và cập nhật ngay khi phát hiện virus mới. Ngoài ra, VinaAspire hỗ trợ, tư vấn cho Căn cứ cảng Dịch vụ Dầu khí về vấn đề an ninh, bảo mật mạng, phòng chống virus trong suốt thời gian sử dụng hệ thống dịch vụ an ninh mạng của Vina Aspire.

VinaAspire cam kết hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai phần mềm Kaspersky nhằm bảo vệ thông tin kinh doanh nội bộ và đối với các đối tác thuộc nhóm khối chính phủ và giáo dục, VinaAspire sẽ có giá bán bản quyền Kaspersky đặc biệt ưu đãi.

Liên hệ mua Bản quyền phần mềm bảo mật, phòng chống Virus & các giải pháp của Kasperky tại Việt Nam vui lòng liên hệ Công ty TNHH Vina Aspire | info@vina-aspire.com | +84 0944004666 | www.vina-aspire.com

Vina Aspire triển khai hệ thống an ninh mạng, bảo mật, an toàn thông tin cho Căn cứ cảng Dịch vụ Dầu khí.

VinaAspire News


Bài viết liên quan

About Us

Learn More

Vina Aspire is a leading Cyber Security & IT solution and service provider in Vietnam. Vina Aspire is built up by our excellent experts, collaborators with high-qualification and experiences and our international investors and partners. We have intellectual, ambitious people who are putting great effort to provide high quality products and services as well as creating values for customers and society.