Vina Aspire góp sức cùng Việt Nam trở thành Quốc gia số vào 2030

𝐂𝐇𝐈𝐄̂́𝐍 𝐋𝐔̛𝐎̛̣𝐂 𝐕𝐀̀ 𝐓𝐀̂̀𝐌 𝐍𝐇𝐈̀𝐍 𝐂𝐔̉𝐀 𝐂𝐇𝐈́𝐍𝐇 𝐏𝐇𝐔̉ Đ𝐄̂̉ 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐓 𝐍𝐀𝐌 𝐒𝐄̃ 𝐓𝐑𝐎̛̉ 𝐓𝐇𝐀̀𝐍𝐇 𝐐𝐔𝐎̂́𝐂 𝐆𝐈𝐀 𝐒𝐎̂́ 𝐕𝐀̀𝐎 𝐍𝐀̆𝐌 𝟐𝟎𝟑𝟎

“Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” vừa được phê duyệt, với tầm nhìn đến năm 2030 Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới.

Trong đó có 8 ngành, lĩnh vực cần được chú trọng và ưu tiên chuyển đổi số, bao gồm:

▶ Y tế
▶ Giáo dục
▶ Tài chính – Ngân hàng
▶ Nông nghiệp
▶ Giao thông vận tải và logistics
▶ Năng lượng
▶ Tài nguyên và Môi trường
▶ Sản xuất công nghiệp.

Chuyển đổi số giờ đây không chỉ là xu hướng mà còn là sự sống còn của các doanh nghiệp Việt. Với sự gia tăng của các nhà đầu tư nước ngoài, các chủ thể nhỏ lẻ sẽ dễ bị đào thải hoặc mất khả năng cạnh tranh. Chuyển đổi số giúp Doanh nghiệp tạo văn hóa và nền tảng phát triển vững chắc lâu dài.

VinaAspire tự tin là đối tác tin cậy hỗ trợ các Doanh nghiệp trong hành trình chuyển đổi số, đưa Doanh nghiệp Việt lên tầm cao mới.

VinaAspire New
www.vina-aspire.com


Bài viết liên quan

About Us

Learn More

Vina Aspire is a leading Cyber Security & IT solution and service provider in Vietnam. Vina Aspire is built up by our excellent experts, collaborators with high-qualification and experiences and our international investors and partners. We have intellectual, ambitious people who are putting great effort to provide high quality products and services as well as creating values for customers and society.

may ao thun Kem sữa chua May o thun May o thun đồng phục Định cư Canada Dịch vụ kế ton trọn gi sản xuất đồ bộ