Vina Aspire gia tăng sự tin cậy và tín nhiệm toàn cầu qua việc được cấp chứng nhận Mã số Doanh nghiệp Toàn Cầu DUNS

Ngày 04/09/2020, Vina Aspire đã được cấp mã số DUNS, Mã số D-U-N-S® Registered™ là một chứng nhận đạt đẳng cấp thế giới, qua đó cho thấy Vina Aspire khẳng định niềm tin và nâng cao sự tín nhiệm của Vina Aspire. Đây cũng là cơ sở để tạo uy tín với nhiều đối tượng khách hàng, đối tác khác. Mã DUNS là tiêu chuẩn chung cho việc thẩm định doanh nghiệp hợp tác của nhiều doanh nghiệp, nhiều tổ chức chính phủ trên thế giới.


Mã số D-U-N-S® Registered™ là một chứng nhận đạt đẳng cấp thế giới, qua đó cho thấy Vina Aspire khẳng định niềm tin và nâng cao sự tín nhiệm của Vina Aspire.

Mã số doanh nghiệp toàn cầu D-U-N-S® Registered™ được sử dụng rộng rãi trên toàn cầu và được khuyến khích cũng như bắt buộc bởi 200 tổ chức chính phủ, các hiệp hội thương mại trên thế giới. 

mã số D-U-N-S® sẽ giúp Vina Aspire có nhiều cơ hội được biết đến nhiều hơn và có nhiều cơ hội hợp tác quốc tế, làm việc với các doanh nghiệp khác ở cả trong và ngoài nước, cũng như các tổ chức chính phủ trên toàn cầu.

Số DUNS (viết tắt của Data Universal Numbering System) là dãy số gồm 9 chữ số có tính duy nhất, dùng để xác thực thông tin của một doanh nghiệp. Mã số này được cấp cho các doanh nghiệp bởi Tập đoàn Dun & Bradstreet (D&B), sau khi đã xác minh chắc chắn các thông tin về doanh nghiệp đó.

Số DUNS còn có các tên gọi khác như: DUNS, D-U-N-S, mã DUNS, mã số DUNS, DUNS number, mã số doanh nghiệp toàn cầu, D-U-N-S Registered Seal, D-U-N-S® Registered™… 

Mã số D-U-N-S® Registered™ cũng là mã số nhận dạng duy nhất cho một thực thể kinh doanh và được công nhận toàn cầu. Đây cũng là tiêu chuẩn toàn cầu để xác minh doanh nghiệp, được sử dụng bởi mọi doanh nghiệp tham gia giao dịch quốc tế; được công nhận, khuyến nghị hoặc yêu cầu bắt buộc phải có bởi 200 tổ chức chính phủ, các hiệp hội thương mại và ngành nghề trên toàn thế giới. 

Dun & Bradstreet chào đón Vina Aspire là thành viên mới gia nhập tổ chức Doanh nghiệp uy tín Toàn cầu

Vina Aspire News

https://dunsregistered.com/


Bài viết liên quan

About Us

Learn More

Vina Aspire is a leading Cyber Security & IT solution and service provider in Vietnam. Vina Aspire is built up by our excellent experts, collaborators with high-qualification and experiences and our international investors and partners. We have intellectual, ambitious people who are putting great effort to provide high quality products and services as well as creating values for customers and society.

may ao thun Kem sữa chua May o thun May o thun đồng phục Định cư Canada Dịch vụ kế ton trọn gi sản xuất đồ bộ