Phần Mềm AutoCAD 2022 – Tính Năng Mới

Phần mềm vẽ CAD với bộ công cụ thiết kế tự động, ứng dụng web và di động.

What is AutoCAD?

AutoCAD® is computer-aided design (CAD) software that architects, engineers, and construction professionals rely on to create precise 2D and 3D drawings.

Draft, annotate, and design 2D geometry and 3D models with solids, surfaces, and mesh objects
Automate tasks such as comparing drawings, counting, adding blocks, creating schedules, and more.

AutoCAD là phần mềm thiết kế hỗ trợ của máy tính (CAD) mà các kiến ​​trúc sư, kỹ sư và chuyên gia xây dựng dựa vào để tạo ra các bản vẽ 2D và 3D chính xác.

  • Soạn thảo, chú thích và thiết kế hình học 2D và mô hình 3D với khối rắn, bề mặt và đối tượng dạng lưới.
  • Tự động hóa các tác vụ như so sánh bản vẽ, đếm, thêm khối, tạo lịch biểu…
  • Tùy chỉnh với các ứng dụng và API.

AutoCAD 2022 Web App & Mobile App

AutoCAD 2022 Web App

Truy cập AutoCAD từ bất kỳ máy tính nào.

  • Xem, tạo và chỉnh sửa bản vẽ AutoCAD.
  • Làm việc trên các bản vẽ mới nhất từ ​​mọi nơi.
  • Truy cập các bản cập nhật trong thời gian thực.

AutoCAD 2022 Mobile App

Tận dụng sức mạnh của AutoCAD mọi lúc mọi nơi.

  • Xem, tạo, chỉnh sửa và chia sẻ bản vẽ AutoCAD trên thiết bị di động — mọi lúc, mọi nơi.
  • Làm việc trên các bản vẽ mới nhất ngay tại công trường.
  • Truy cập các bản cập nhật trong thời gian thực.

Vina Aspire – Autodesk Authorized Reseller

Email: info@vina-aspire.com | Tel: +84 944 004 666 | Fax: +84 28 3535 0668 | Website: www.vina-aspire.com


Bài viết liên quan

About Us

Learn More

Vina Aspire is a leading Cyber Security & IT solution and service provider in Vietnam. Vina Aspire is built up by our excellent experts, collaborators with high-qualification and experiences and our international investors and partners. We have intellectual, ambitious people who are putting great effort to provide high quality products and services as well as creating values for customers and society.

may ao thun Kem sữa chua May o thun May o thun đồng phục Định cư Canada Dịch vụ kế ton trọn gi sản xuất đồ bộ
Translate »