Chương trình đào tạo khóa học Autodesk Inventor Professional 2024

Kính gửi Quý khách hàng,

Vina Aspire – Đối tác ủy quyền chính hãng của Autodesk tại thị trường Việt Nam và khu vực Đông Nam Á xin gửi đến Quý khách hàng Nội dung & Lịch trình đào tạo khóa học Autodesk Inventor Professional 2024, cụ thể như sau:

NGÀY: 1

THỜI GIAN: 9h00 – 16h30

Thời gian bắt đầu: 9h00

I. Tổng quan phần mềm Autodesk Inventor Professional

1) Giới thiệu phần mềm Inventor.

2) Làm quen giao diện khởi động (Home).

3) Thiết lập Project.

4) Thiết lập đơn vị, File (New, Save, Open, Close, Exit), lưu Templates.

5) Làm quen giao diện Inventor (Browser Bar, Thanh công cụ, Vùng độ họa).

6) Thao tác sử dụng chuột (Rotate, Zoom)

7) Tinh chỉnh Application Options, Document Setting

8) Thiết lập Making Menu, Customize, Keyboard

Bài tập: Thiết lập Project gồm Sub Folder, tạo Templates Part.

Nghỉ giữa giờ: 11h00-11h15

II. Phác thảo 2D Sketch

1) Các lệnh vẽ phác 2D cơ bản: Line, Circle, Arc, Rectangle, Slot, Polygon, Ellipse, Spline, Text.

2) Các lệnh ràng buộc kích thước và hình học, Degrees of Freedom

Nghỉ trưa: 12h00-13h15

3) Các lệnh hiệu chỉnh: Chamfer, Fillet, Trim, Extend, Split, Offset.

4) Các lệnh hiệu chỉnh: Move, Copy, Rotate, Scale, Stretch.

5) Các lệnh sao chép đối tượng Pattern: Mirror, Circular, Rectangular.

6) Import Image, Points, ACAD

Bài tập: Vẽ phác thảo 2D, tính toán chu vi của profile 2D Sketch.

III. Dựng hình 3D Modeling-1

1) Giao diện môi trường 3D Model, hiệu chỉnh Orbit, tùy chỉnh dạng hiển thị.

2) Nhóm lệnh Create: Lệnh Extrude, Lệnh Revolve

Bài tập dựng khối 3D

IV. Trao đổi thắc mắc | 15h30-15h45

Nghỉ giữa giờ: 15h45-16h00

V. Test 16h00-16h30

Tính chu vi, diện tích sau khi phác thảo 2D Sketch – Fully Constrained.

Dựng hình 3D – Tính diện tích bề mặt.

NGÀY: 2

CHỦ ĐỀ: THIẾT KẾ CHI TIẾT 3D – LẮP RÁP ASSEMBLY

THỜI GIAN: 9h00 – 16h30

Thời gian bắt đầu: 9h00

VI. Dựng hình 3D Modeling-2 | 9h00-12h00

3) Nhóm công cụ hiệu chỉnh mô hình cơ bản: Fillet, Chamfer, Shell, Rib, Draft.

4) Nhóm công cụ tạo đối tượng tham chiếu: Work Plane, Work Axis, Work Point.

5) Lệnh tạo khối cơ bản lò xo: Coil.

6) Lệnh tạo khối nâng cao: 3D Intersection Curve, Sweep. Bài tập Sweep

7) Lệnh tạo khối nâng cao: Loft. Bài tập loft.

8) Các lệnh sao chép đối tượng 3D: Mirror, Rectangular Pattern, Circular Pattern, Sketch Driven Pattern.

9) Nhóm lệnh: Emboss, Derive, Decal, Unwrap, Mark

10) Nhóm lệnh nâng cao: Split, Combine, Move Face, Move Bodies, Delete Face.

11) Gán vật liệu, màu sắc, gán, ghi thông tin iProperties của chi tiết.

Bài tập: 3D tổng hợp

Nghỉ trưa: 12h00-13h15

VII. Lắp ráp Assembly | 13h15-15h00

1) Giới thiệu môi trường lắp ráp Assembly.

2) Công cụ thêm chi tiết vào môi trường lắp ráp: Place.

3) Ràng buộc lắp ráp giữa các chi tiết: Constrain, Joint.

4) Nhóm lệnh: Pattern Component, Mirror, Copy.

5) Lệnh kiểm tra và chạm: Analyze Interference.

Bài tập: Lắp ráp chi tiết

VIII. Trao đổi thắc mắc 15h00-15h15

Nghỉ giữa giờ: 15h15-15h30

IX. Test 15h30-16h30

Dựng hình 3D – Tính khối lượng.

Lắp ráp kiểm tra va chạm.

NGÀY: 3

CHỦ ĐỀ: XUẤT BẢN VẼ DRAWINGS – PHÂN RÃ MÔ HÌNH PRESENTATIONS

THỜI GIAN: 9h00 – 16h30

Thời gian bắt đầu: 9h00

X. Tạo bản vẽ 2D Drawings

1) Giới thiệu tổng quan môi trường Drawing.

2) Thiết lập các tiêu chuẩn cho bản vẽ.

Bài tập: Thiết lập Templates Drawing chuẩn

Nghỉ giữa giờ: 10h15-10h30

3) Các lệnh hình chiếu: Base, Projected View, Auxiliary.

4) Các lệnh mặt cắt : Section, Break Out, Slice.

5) Các lệnh hình cắt: Detail, Break, Crop.

6) Nhóm công cụ ghi kích thước và yêu cầu kỹ thuật Annotate

7) Tạo bản vẽ tháo lắp và bảng kê số lượng, vật liệu (BOM).

Bài tập: Xuất bản vẽ lắp ráp

Nghỉ trưa: 12h00-13h15

XI. Presentations 13h15-14h15

1) Giới thiệu môi trường Presentation

2) Insert Model .iam, Tweak Component

3) Capture Camera, Tạo Video phân rã

4) Xuất Drawings mô hình phân rã

Bài tập: Phân rã cụm lắp ráp

XII. Trao đổi thắc mắc 14h15-14h30

Nghỉ giữa giờ: 14h30-14h45

XIII. Test 14h45-16h30

Bài đánh giá Tổng hợp – Thi chứng chỉ

Khóa học hoàn thành!

Vina Aspire là Công ty tư vấn, cung cấp các giải pháp, dịch vụ CNTT, An ninh mạng, bảo mật & an toàn thông tin tại Việt Nam. Đội ngũ của Vina Aspire gồm những chuyên gia, cộng tác viên giỏi, có trình độ, kinh nghiệm và uy tín cùng các nhà đầu tư, đối tác lớn trong và ngoài nước chung tay xây dựng.

Các Doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu liên hệ Công ty Vina Aspire theo thông tin sau:

Email: info@vina-aspire.com | Website: www.vina-aspire.com
Tel: +84 944 004 666 | Fax: +84 28 3535 0668


Vina Aspire – Vững bảo mật, trọn niềm tin


Bài viết liên quan

About Us

Learn More

Vina Aspire is a leading Cyber Security & IT solution and service provider in Vietnam. Vina Aspire is built up by our excellent experts, collaborators with high-qualification and experiences and our international investors and partners. We have intellectual, ambitious people who are putting great effort to provide high quality products and services as well as creating values for customers and society.

may ao thun Kem sữa chua May o thun May o thun đồng phục Định cư Canada Dịch vụ kế ton trọn gi sản xuất đồ bộ
Translate »