CDE là gì? Tại sao Môi trường dữ liệu chung (CDE) lại cần thiết cho dự án của bạn?

Môi trường dữ liệu chung (CDE) là một kho lưu trữ trung tâm, nơi chứa thông tin dự án xây dựng. Nó mang đến luồng thông tin duy nhất cho dự án và được sử dụng để thu thập, quản lý, cộng tác và chia sẻ thông tin dự án với nhóm dự án.

CDE được cập nhật trong suốt vòng đời của dự án, có thể chứa thông tin liên quan đến tất cả các khía cạnh của dự án, bao gồm tài liệu, hợp đồng, báo cáo, hồ sơ dự thầu và thông tin mô hình. CDE tăng cường sự hợp tác và tăng tính bảo mật cũng như khả năng kiểm tra của dữ liệu. Nó cũng sắp xếp hợp lý các hệ thống, quy trình được sử dụng trong công ty và chuỗi cung ứng của họ. Xây dựng tập hợp nhiều người từ các lĩnh vực khác nhau và CDE cũng tập hợp thông tin từ tất cả những người làm việc như một phần của nhóm dự án rộng lớn hơn này.

Sử dụng một nguồn thông tin duy nhất khuyến khích và đảm bảo sự hợp tác giữa các thành viên dự án. Điều này đảm bảo thực hành tốt nhất, giảm lỗi và tránh trùng lặp. CDE cho phép thông tin được lưu trữ trong một môi trường an toàn, cung cấp một dấu hiệu kiểm tra rõ ràng và an toàn về tất cả các thay đổi và sửa đổi.

Lợi ích của môi trường dữ liệu chung

CDE là nguồn thông tin đáng tin cậy duy nhất cho một dự án. Một số lợi thế chính của việc thực hiện CDE bao gồm:

  • Các thành viên trong nhóm dự án có quyền truy cập vào thông tin mới nhất, cập nhật trong một khu vực được chia sẻ.
  • Thông tin luôn sẵn có cho tất cả các thành viên dự án tại bất kỳ thời điểm hoặc địa điểm nào, bao gồm thông tin tài liệu và dữ liệu. Ví dụ, trong một dự án toàn cầu, các thành viên trong nhóm có thể tham gia từ mọi nơi trên thế giới.
  • Thông tin được chia sẻ được điều phối, giảm thời gian và công sức cần thiết để kiểm tra, phiên bản và phát hành lại thông tin dự án được cập nhật liên tục. Tất cả các cập nhật và thay đổi được ghi lại trong một lộ trình kiểm tra an toàn giúp duy trì một nguồn thông tin duy nhất.
  • Các dự án được tạo trong môi trường BIM và được hỗ trợ để tuân thủ BIM Cấp độ 2
  • Bất kỳ số lượng tài liệu nào có thể được tạo từ các tổ hợp tệp mô hình khác nhau
  • Các thành viên trong nhóm dự án làm việc với nhau các phương pháp hay nhất được lựa chọn
  • Thông tin có thể được sử dụng lại để hỗ trợ lập kế hoạch xây dựng, ước tính, lập kế hoạch chi phí, quản lý cơ sở vật chất và nhiều hoạt động hạ nguồn khác
  • Sau khi hoàn thành, thông tin tài sản của dự án có sẵn để bàn giao

Cách triển khai môi trường dữ liệu chung

Mục đích của việc giới thiệu CDE là để cải thiện việc tạo, chia sẻ và phát hành thông tin trong một dự án. Cuối cùng, nó đảm bảo việc cung cấp một dự án. Khi triển khai CDE, có một số yếu tố cần được xem xét:

Yêu cầu của dự án

Khi thực hiện CDE, điều quan trọng là phải biết hệ thống nào phù hợp nhất với nhu cầu của bạn. Bạn cần đảm bảo tất cả các nhóm dự án đều có thông tin và nền tảng mà họ yêu cầu.

Chỉ định người quản lý thông tin

Người quản lý có trách nhiệm giữ cho thông tin được tạo và chia sẻ trên CDE rõ ràng và dễ hiểu.

Thiết lập các quy ước càng sớm càng tốt

Ví dụ, các quy ước đặt tên tệp nên được thông qua sớm để đảm bảo tất cả các thành viên dự án đang sử dụng một giao thức chuẩn.

Thực hiện quy trình làm việc / quá trình đăng xuất

Nó cung cấp sự hiểu biết rõ ràng về giai đoạn thông tin đang ở. Hiển thị công việc hiện đang được thực hiện, những gì đã được chia sẻ và những gì đã được xuất bản.

Các không gian dự án riêng biệt

Có thể cần phải phân chia CDE để tạo ra các môi trường riêng biệt trên nền tảng trung tâm. Điều này sẽ giúp đáp ứng nhu cầu của các nhóm khác nhau tham gia vào dự án.

Đánh giá liên tục

Các nhiệm vụ làm việc sẽ cần được đánh giá thường xuyên để đảm bảo tất cả các thành viên dự án đang hoàn thành nghĩa vụ của họ. Điều này cũng cần thiết để thực hiện các cải tiến nếu chúng được yêu cầu.

AutoDesk là một tập đoàn phần mềm đa quốc gia của Mỹ, hiện AutoDesk là công ty phần mềm thiết kế lớn nhất trên Thế giới, Vina Aspire – Đại lý ủy quyền chính hãng của AutoDesk tại Việt Nam tham gia góp phần chuyển đối số trong lĩnh vực thiết kế, chế tạo, quản lý dự án tại Việt Nam.

Các Doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu tư vấn & mua bản quyền chính hãng các giải pháp của AutoDesk tại Việt Nam vui lòng liên hệ Công ty TNHH Vina Aspire theo thông tin sau:

Email: Autodesk@vina-aspire.com | Tel: +84 944 004 666 | Fax: +84 28 3535 0668 | Website: www.vina-aspire.com


Bài viết liên quan

About Us

Learn More

Vina Aspire is a leading Cyber Security & IT solution and service provider in Vietnam. Vina Aspire is built up by our excellent experts, collaborators with high-qualification and experiences and our international investors and partners. We have intellectual, ambitious people who are putting great effort to provide high quality products and services as well as creating values for customers and society.

may ao thun Kem sữa chua May o thun May o thun đồng phục Định cư Canada Dịch vụ kế ton trọn gi sản xuất đồ bộ