« CyberArk và VinaAspire Co., Ltd. ký thỏa thuận Hợp tác, trở thành đại lý ủy quyền của CyberArk tại Việt Nam Pablo & Bruno | Tại sao phải chuẩn bị cho tương lai ? »

Giải pháp lắng nghe mạng xã hội – Social Listening

  • Lắng nghe, thu thập, phân tích nguồn dữ liệu mạng xã hội và đưa ra xu hướng;
  • Doanh nghiệp hoàn toàn tự chủ trong việc đo lường thông tin, thấu hiểu và đưa ra mục tiêu, nâng cao năng lực cạnh tranh;

Liên hệ Vina Aspire Co., Ltd. để được tư vấn, cung cấp giải pháp lắng nghe mạng xã hội: info@vina-aspire.com | www.vina-aspire.com

VinaAspire News


Bài viết liên quan

« Tuyển dụng - Chuyên viên cao cấp Đánh giá, Kiểm thử An toàn thông tin, An ninh ứng dụng. Pablo & Bruno | Tại sao phải chuẩn bị cho tương lai ? »

About Us

Learn More

Vina Aspire is a leading Cyber Security & IT solution and service provider in Vietnam. Vina Aspire is built up by our excellent experts, collaborators with high-qualification and experiences and our international investors and partners. We have intellectual, ambitious people who are putting great effort to provide high quality products and services as well as creating values for customers and society.