Vina Aspire nhận chứng chỉ Quốc tế về Hệ thống quản lý

Vina Aspire vừa nhận Chứng chỉ hệ thống Quản lý chất lượng Quốc tế theo tiêu chuẩn ISO 9001.

Vina Aspire đã triển khai dự án xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 ngay từ những ngày đầu thành lập, nhằm đáp ứng yêu cầu tái cấu trúc của Tổ chức theo hướng quản trị hiện đại, tiếp cận mô hình quản trị quốc tế cũng như nhu cầu của Vina Aspire để nâng cao hiệu lực, hiệu quả về quản trị doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh, tận dụng tốt các nguồn lực.

Theo Viện tiêu chuẩn Anh, hệ thống Quản lý theo tiêu chuẩn ISO giúp các tổ chức trên khắp thế giới trong việc thực hiện quản lý tốt, không phân biệt quy mô, ngành nghề.

Tiêu chuẩn này được hàng triệu tổ chức áp dụng rộng rãi ở 175 quốc gia.

Vina Aspire nhận chứng chỉ Quốc tế về Hệ thống quản lý

Việc đạt được chứng chỉ ISO 9001 đã chứng minh hiệu lực và hiệu quả quản trị doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Vina Aspire trong các lĩnh vực hoạt động SXKD.

Với mục tiêu liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng và yếu tố an toàn, bảo vệ môi trường, vì cộng đồng phát triển luôn là vấn đề mà Vina Aspire quan tâm hàng đầu, bên cạnh việc đầu tư các trang thiết bị hiện đại, nâng cao tay nghề cho người lao động, Vina Aspire đã thiết lập và áp dụng Hệ thống Quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 ngay từ những ngày đầu thành lập.

Vina Aspire là nhà cung cấp các giải pháp và dịch vụ CNTT và An ninh mạng, bảo mật, an toàn thông tin tại Việt Nam. Đội ngũ của Vina Aspire gồm những chuyên gia, cộng tác viên giỏi, có trình độ, kinh nghiệm và uy tín cùng các nhà đầu tư, đối tác lớn trong và ngoài nước chung tay xây dựng.

Các Doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu liên hệ Công ty TNHH Vina Aspire theo thông tin sau:

Email: info@vina-aspire.com | Tel: +84 944 004 666 | Fax: +84 28 3535 0668 | Website: www.vina-aspire.com

VinaAspire


Bài viết liên quan

About Us

Learn More

Vina Aspire is a leading Cyber Security & IT solution and service provider in Vietnam. Vina Aspire is built up by our excellent experts, collaborators with high-qualification and experiences and our international investors and partners. We have intellectual, ambitious people who are putting great effort to provide high quality products and services as well as creating values for customers and society.

may ao thun Kem sữa chua May o thun May o thun đồng phục Định cư Canada Dịch vụ kế ton trọn gi sản xuất đồ bộ
Translate »