Vina Aspire nghiên cứu ứng dụng Blockchain vào các giải pháp bảo mật, an toàn thông tin cung cấp cho Khách hàng Doanh nghiệp, Tổ chức có nhu cầu tại Việt Nam

Nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về bảo mật, an toàn thông tin cho khách hàng, Vina Aspire tiến hành nghiên cứu ứng dụng Blockchain vào các giải pháp bảo mật, an toàn thông tin cung cấp cho khách hàng doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu tại Việt Nam.

Công nghệ Blockchain là công nghệ phân phối bảng kê, công nghệ chuỗi khối,… Giao thức Blockchain thiết lập một bộ quy tắc dưới dạng tính toán phân tán, có thể bảo đảm tính toàn vẹn của dữ liệu trao đổi giữa các thiết bị mà không cần thông qua một bên thứ ba. Do đó, Blockchain sẽ là “nền tảng phần mềm hàng đầu thế giới để lưu trữ tài sản kỹ thuật số”[1]. Cùng với IoT, Cloud, AI, Blockchain được hiểu là “công nghệ lưu trữ và truyền tải thông tin, dữ liệu bằng các khối liên kết với nhau và mở rộng theo thời gian”[2].

Với những công nghệ đột phá, Blockchain sẽ dẫn dắt Cách mạng công nghiệp 4.0 với tính ưu việt nổi bật:

– Sự ra đời của công nghệ này là một cố gắng tìm cách giải quyết các vấn đề bảo mật, an ninh (minh bạch, bảo mật cao) trên internet bằng các thuật toán mã hóa;

– Là một database phân tán (phi tập trung), các dữ liệu được lưu trữ dưới dạng các blocks. Body của một block mang theo các transactions trên dữ liệu (như state machine). Block được kết nối với nhau theo dạng linked list (danh sách liên kết) dưới dạng mã hóa SHA256[3]. Mã hóa của một block bao gồm cả địa chỉ của block trước và body của chính nó nên khi một block được add vào, nó không thể thay đổi cũng như tái sắp xếp. Đây là yếu tố các chuyên gia của Vina Aspire khai thác khi áp dụng vào việc ứng dụng cho các giải pháp bảo mật, an toàn thông tin cung cấp cho khách hàng.

Vina Aspire xin chia sẻ vài nét về nguồn gốc và bản chất của Blockchain

Công nghệ Blockchain đã hình thành từ khoảng năm 1998 bởi chuyên gia người Mỹ Nick Szabo với ý tưởng tạo ra một giao thức công nghệ đủ độ tin cậy khi giao dịch, kinh doanh trên Internet. Đây cũng là nền tảng của đồng tiền ảo Bitcoin nổi tiếng nhất thế giới hiện nay. Năm 2008, chuyên gia người Nhật Satoshi Nakamoto, cha đẻ của Bitcoin, đã vạch ra một giao thức mới cho hệ thống tiền mặt điện tử ngang hàng (peer-to-peer) sử dụng các dạng mã hóa để tạo ra đồng tiền kỹ thuật số Bitcoin.

Bản chất Blockchain là sự kết hợp giữa 03 loại công nghệ gồm:

  • Mật mã học (cryptography): sử dụng khóa công cộng (public key) và hàm hash function để đảm bảo tính minh bạch, toàn vẹn và riêng tư;
  • Mạng ngang hàng (peer-to-peer network): Mỗi một nút trong mạng được xem như một client và cũng là server để lưu trữ bản sao ứng dụng.
  • Lý thuyết trò chơi (Game theory): Tất cả các nút tham gia vào hệ thống đều phải tuân thủ luật chơi đồng thuận (PoW, PoS…) và được thúc đẩy bởi động lực kinh tế.

Vina Aspire đánh giá về Blockchain được nhìn nhận dưới các góc độ:

– Về thương mại (business), Blockchain là một sổ cái kế toán, một cơ sở dữ liệu quản lý tài sản, một cấu trúc dữ liệu ghi chép lại lịch sử tài sản giữa các thành viên trong hệ thống mạng ngang hàng. Dựa trên nền tảng này, Blockchain – công nghệ phân phối bảng kê, đã ra đời. Mỗi bảng kê tương đương hàng triệu dữ liệu số liên quan quá trình phát triển, chuyển giao,… của một giao dịch trên mạng. Mỗi “block” sẽ như một cuốn sổ cái trong kế toán, chuỗi thông tin của hàng loạt cuốn sổ cái như vậy liên kết lại, và mã hóa mà thành;

– Về kỹ thuật đó là một phương thức bất biến để lưu trữ lịch sử các giao dịch tài sản;

– Về mặt xã hội đó là một hiện tượng, mà dùng để thiết lập niềm tin bằng quy tắc đồng thuận giữa các thành viên trong một hệ thống phân cấp.

Do tính không thể bị phá vỡ và tính phi tập trung của blockchain, nên khi công nghệ này được sử dụng để thay thế hệ thống tên miền, thì các tấn công từ chối dịch vụ DDoS sẽ trở thành không thể.

Một ứng dụng tổng quát hơn Vina Aspire sẽ sử dụng blockchain trong mật mã học. Vì nội dung các khối (blocks) trong blockchain không thể thay đổi, bằng cách sử dụng phép băm liên tiếp với kỹ thuật mật mã trong cấu trúc phi tập trung, chúng ta có thể xây dựng một hệ thống, trong đó thao tác dữ liệu bất hợp pháp là việc hầu như không thể.

Blockchain có thể giúp các giao dịch được thực hiện an toàn hơn, bảo vệ chống lại cuộc tấn công nhất định và thậm chí, ở một mức độ nào đó, nó giúp loại bỏ sự cần thiết của sử dụng mật khẩu.

Vina Aspire là nhà cung cấp các giải pháp và dịch vụ CNTT và An ninh mạng, bảo mật, an toàn thông tin tại Việt Nam. Đội ngũ của Vina Aspire gồm những chuyên gia, cộng tác viên giỏi, có trình độ, kinh nghiệm và uy tín cùng các nhà đầu tư, đối tác lớn trong và ngoài nước chung tay xây dựng.

Các Doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu liên hệ Công ty TNHH Vina Aspire theo thông tin sau:

Email: info@vina-aspire.com | Tel: +84 944 004 666 | Fax: +84 28 3535 0668 | Website: www.vina-aspire.com


[1] Blockchain.com; https://www.bestspy.vn/blockchain-la-gi/

[2] https://plo.vn/kinh-te/giao-su-my-noi-ve-cong-nghe-blockchain-tai-da-nang-979812.html   

[3] https://support.google.com/google-ads/answer/9004655?hl=vi#:~:text=SHA256%20l%C3%A0%20vi%E1%BA%BFt%20t%E1%BA%AFt%20c%E1%BB%A7a,gi%C3%A1%20tr%E1%BB%8B%20b%C4%83m%20c%C3%A0ng%20nh%E1%BB%8F   


Bài viết liên quan

About Us

Learn More

Vina Aspire is a leading Cyber Security & IT solution and service provider in Vietnam. Vina Aspire is built up by our excellent experts, collaborators with high-qualification and experiences and our international investors and partners. We have intellectual, ambitious people who are putting great effort to provide high quality products and services as well as creating values for customers and society.

may ao thun Kem sữa chua May o thun May o thun đồng phục Định cư Canada Dịch vụ kế ton trọn gi sản xuất đồ bộ
Translate »