Tôi là ai ?

Tôi luôn đồng hành cùng bạn.

Tôi vừa trợ giúp bạn hiệu quả nhất lại vừa hủy hoại bạn nặng nề nhất.

Tôi đưa bạn tiến lên những thành công phía trước hoặc kéo bạn xuống vực sâu thất bại.

Tôi hoàn toàn theo đúng mệnh lệnh của bạn và thực hiện chúng một cách nhanh chóng, chính xác

Tôi rất dễ quản lý, bạn chỉ phải cương quyết với tôi mà thôi.

Hãy chỉ cho tôi một vài lần phương cách bạn muốn vận hành một sự việc, tôi sẽ tự động làm lấy, không cần sự chỉ bảo của bạn nữa.

Tôi là đầy tớ của tất cả những người vĩ đại và cũng trung thành với những kẻ thất bại.

Những người vĩ đại, chính tôi tạo ra cho họ sự vĩ đại. 

Những kẻ thất bại, chính tôi làm họ thất bại.

Tôi không phải là một cái máy, nhưng tôi làm việc chính xác như máy móc với sự thông minh linh hoạt của con người.

Bạn dùng tôi để tạo ra ích lợi hay để phá hoại tôi, tôi chả quan tâm.

Mang theo tôi, rèn luyện tôi, cương quyết với tôi, tôi sẽ đặt cả thế giới này dưới chân bạn. Nếu dễ dãi với tôi, tôi sẽ phá hủy bạn.

VinaAspire


Bài viết liên quan

About Us

Learn More

Vina Aspire is a leading Cyber Security & IT solution and service provider in Vietnam. Vina Aspire is built up by our excellent experts, collaborators with high-qualification and experiences and our international investors and partners. We have intellectual, ambitious people who are putting great effort to provide high quality products and services as well as creating values for customers and society.

may ao thun Kem sữa chua May o thun May o thun đồng phục Định cư Canada Dịch vụ kế ton trọn gi sản xuất đồ bộ