Bình chọn cuộc thi Sáng tác Slogan Vina Aspire

Trên cơ sở chọn lọc từ 51 Slogan tham gia dự thi, chúng ta chọn lọc ra 2 Slogan phù hợp nhất, Bạn sẽ chọn Slogan nào dưới đây cho Vina Aspire ?

  • Đối tượng được tham gia bình chọn là CBNV làm việc tại Vina Aspire
  • Bình chọn Slogan cho Vina Aspire: Click here
  • Thời gian hoàn tất: Trước 18h00, ngày 02/05/2021

Trân trọng thông báo !

Vina Aspire


Bài viết liên quan

About Us

Learn More

Vina Aspire is a leading Cyber Security & IT solution and service provider in Vietnam. Vina Aspire is built up by our excellent experts, collaborators with high-qualification and experiences and our international investors and partners. We have intellectual, ambitious people who are putting great effort to provide high quality products and services as well as creating values for customers and society.

may ao thun Kem sữa chua May o thun May o thun đồng phục Định cư Canada Dịch vụ kế ton trọn gi sản xuất đồ bộ