Văn hóa VinaAspire và Cách thức ngồi trong xe ô tô

Văn hóa VinaAspire và Cách thức ngồi trong xe ô tô

Cách thức ngồi trong xe ô tô

Người có chức vụ cao nhất ngồi bên phải hàng ghế sau của xe, tiếp đó là người quan trọng thứ 2 ngồi ở vị trí tay trái người lãnh đạo cấp cao

Trong trường hợp đặc biệt có thể xếp ba người ngồi ghế sau nhưng người ngồi giữa là người có chức vụ thấp hơn so với hai người ngồi bên cạnh

Cán bộ nhân viên đi cùng ngồi trên ghế cùng hàng với lái xe

Cán bộ nhân viên Vina Aspire đi cùng, khi xe dừng, xuống xe trước và mở cửa cho lãnh đạo.

Lãnh đạo VinaAspire có phu nhân đi cùng thì phu nhân ngồi ở vị trí danh dự, lãnh đạo ngồi bên tay trái phu nhân và khi dừng xe cán bộ đi cùng xuống trước mở cửa xe cho phu nhân, phu nhân xuống trước, sau đó cán bộ lãnh đạo xuống sau.

Vina Aspire ‘s Culture | www.vina-aspire.com


Bài viết liên quan

About Us

Learn More

Vina Aspire is a leading Cyber Security & IT solution and service provider in Vietnam. Vina Aspire is built up by our excellent experts, collaborators with high-qualification and experiences and our international investors and partners. We have intellectual, ambitious people who are putting great effort to provide high quality products and services as well as creating values for customers and society.

may ao thun Kem sữa chua May o thun May o thun đồng phục Định cư Canada Dịch vụ kế ton trọn gi sản xuất đồ bộ