Vina Aspire tham gia chứng nhận “Trusted Quality Supplier – Nhà cung cấp Chất lượng″ theo chuẩn mực Quốc tế

Chứng nhận Nhà Cung cấp Chất lượng được cấp theo chuẩn mực Quốc tế tại Việt Nam bởi HĐKH Viện Doanh Nghiệp Việt Nam phối hợp với các tổ chức như: Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương), Tổ chức Chứng nhận AQA – SEA (USA), đánh giá viên Chất lượng Mỹ khu vực Đông Nam Á, Tổ chức Chứng nhận NQA (National Quality Assurance) – Vương Quốc Anh, tổ chức Global Manager Group (USA) triển khai khảo sát doanh nghiệp thực hiện quy trình “Nhà cung cấp Chất lượng – Gold Trusted Quality Supplier”.

Chứng nhận “Trusted Quality Supplier – Nhà cung cấp Chất lượng″ nếu được xét duyệt là một bằng chứng khách quan chứng minh năng lực cung cấp chất lượng của Vina Aspire Co., Ltd. trước các đối tác, khách hàng trong và ngoài nước.

Đây không chỉ là phần thưởng lớn để tuyên dương, khích lệ tinh thần tập thể CBCNV trong toàn Công ty mà sẽ còn là một tiếng nói công bằng và uy tín để Qúy khách hàng có thể yên tâm lựa chọn Vina Aspire để hợp tác & đồng hành.

VinaAspire News

http://globalgta.com/home-page.1.html


Bài viết liên quan

About Us

Learn More

Vina Aspire is a leading Cyber Security & IT solution and service provider in Vietnam. Vina Aspire is built up by our excellent experts, collaborators with high-qualification and experiences and our international investors and partners. We have intellectual, ambitious people who are putting great effort to provide high quality products and services as well as creating values for customers and society.

may ao thun Kem sữa chua May o thun May o thun đồng phục Định cư Canada Dịch vụ kế ton trọn gi sản xuất đồ bộ