Dịch vụ tư vấn chiến lược an toàn thông tin

Vina Aspire đảm bảo cung cấp cho khách hàng dịch vụ An toàn thông tin chuyên nghiệp dựa trên tính bảo mật cao nhất.

1. Tư vấn xây dựng chiến lược về ATTT

 • Đánh giá rủi ro, đánh giá dò quét thâm nhập hệ thống, đánh giá hệ thống ATTT và hệ thống quản lý ATTT của tổ chức đáp ứng tuân thủ các tiêu chuẩn ATTT
 • Phân tích các xu hướng về ATTT và xác định các yêu cầu về ATTT của tổ chức tầm nhìn dài hạn.
 • Xác định mục tiêu về ATTT của tổ chức
 • Tư vấn xây dựng các biện pháp kiểm soát đảm bảo ATTT tầm nhìn dài hạn.
 • Xác định và tư vấn xây dựng ngân sách đầu tư ATTT theo chiến lược dài hạn.

2. Tư vấn thiết kế, triển khai, vận hành hệ thống ATTT, hệ thống quản lý ATTT (ISMS) tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật

 • Bộ tiêu chuẩn ISO về ATTT, trong đó tư vấn chuyên sâu theo các tiêu chuẩn:
  • ISO/IEC 27001:2013, tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý ATTT.
  • ISO/IEC 27002:2013, chỉ dẫn thực hành Hệ thống quản lý ATTT.
  • ISO/IEC 27003:2009, hướng dẫn xây dựng Hệ thống quản lý ATTT.
  • ISO/IEC 27004:2009,đo lường Hệ thống quản lý ATTT.
  • ISO/IEC 27005:2011, hướng dẫn về Quản lý rủi ro ATTT.
  • ISO/IEC 310000, hướng dẫn về Quản lý rủi ro chung.
 • Bộ tiêu chuẩn NIST, trong đó tư vấn chuyên sâu theo các nhóm tiêu chuẩn sau:
  • Nhóm tiêu chuẩn NIST SP 80: các chỉ dẫn, yêu cầu, nghiên cứu về ATTT máy tính.
  • Nhóm tiêu chuẩn NIST IR: các chỉ dẫn, yêu cầu, nghiên cứu về ATTT trong các lĩnh vực đặc biệt.
 • Tiêu chuẩn PCI DSS, tiêu chuẩn về ATTT cho hệ thống thanh toán thẻ.

3. Tư vấn đánh giá ATTT hệ thống

 • Đánh giá hệ thống ATTT, hệ thống quản lý ATTT theo các tiêu chuẩn quốc tế về ATTT.
 • Thực hiện dò quét thâm nhập hệ thống nhằm phát hiện các điểm yếu bảo mật.
 • Thực hiện đánh giá rủi ro hệ thống.
 • Đưa ra các khuyến nghị, các hành động nhằm giảm nhẹ rủi ro.

4. Tư vấn xây dựng hệ thống chính sách, quy trình, quy định về ATTT

Tư vấn xây dựng hệ thống tài liệu quy trình, quy định, chính sách đảm bảo ATTT và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về ATTT:

 • Tư vấn xây dựng chính sách tổng thể về ATTT.
 • Tư vấn xây dựng các quy trình, quy định, hướng dẫn, biểu mẫu nhằm đảm bảo ATTT trong các hoạt động nghiệp vụ.

5. Tư vấn xây dựng và quản lý các dự án đầu tư về ATTT theo các quy định của Nhà nước và Chính phủ

 • Tư vấn xây dựng và quản lý các dự án đầu tư trong lĩnh vực ATTT; tư vấn khảo sát, giám sát thi công các dự án ứng dụng CNTT theo các quy định của Nhà nước và Chính phủ.

6. Đào tạo

 • Đào tạo nhận thức về ATTT cho cán bộ, công nhân viên
 • Đào tạo chuyên sâu về ATTT cho quản trị viên.
 • Đào tạo nhận thức về Hệ thống quản lý ATTT và đánh giá rủi ro theo các tiêu chuẩn ATTT.
 • Đào tạo chuyên sâu các giải pháp ATTT.

Vina Aspire là nhà cung cấp các giải pháp và dịch vụ CNTT và An ninh mạng, bảo mật, an toàn thông tin tại Việt Nam. Đội ngũ của Vina Aspire gồm những chuyên gia, cộng tác viên giỏi, có trình độ, kinh nghiệm và uy tín cùng các nhà đầu tư, đối tác lớn trong và ngoài nước chung tay xây dựng.

Các Doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu liên hệ Công ty TNHH Vina Aspire theo thông tin sau:

Tel: +84 944 004 666 | Fax: +84 28 3535 0668 |  Email: info@vina-aspire.com Website: www.vina-aspire.com


Bài viết liên quan

About Us

Learn More

Vina Aspire is a leading Cyber Security & IT solution and service provider in Vietnam. Vina Aspire is built up by our excellent experts, collaborators with high-qualification and experiences and our international investors and partners. We have intellectual, ambitious people who are putting great effort to provide high quality products and services as well as creating values for customers and society.

may ao thun Kem sữa chua May o thun May o thun đồng phục Định cư Canada Dịch vụ kế ton trọn gi sản xuất đồ bộ
Translate »