Ứng dụng Mobile App Giao việc, nhắc việc & Quản lý công việc VinaAspire Task

Vina Aspire cung cấp cho Quý khách hàng Ứng dụng Mobile App Giao việc, nhắc việc và Quản lý công việc VinaAspire Task dành cho các Nhà quản lý, Giám đốc, Trưởng phòng với giải pháp vô cùng tiện lợi, thuận tiện hoạt động trên chiếc điện thoại thông minh của bạn đảm bảo toàn thông tin, an ninh mạng một cách tuyệt đối.

VinaAspire Task Management Soft là Phần mềm ứng dụng Giao việc, nhắc việc và Quản lý công việc tốt & bảo mật nhất trên thiết bị di động dành riêng cho các CEO, Nhà quản lý giỏi Việt Nam !

Liên hệ: Vina Aspire Co., Ltd | jack@vina-aspire.com | +084 0944004666


Bài viết liên quan

About Us

Learn More

Vina Aspire is a leading IT (information technology) solution and service provider in Vietnam. Vina Aspire is built up by our excellent experts, collaborators with high-qualification and experiences and our international investors and partners. We have intellectual, ambitious people who are putting great effort to provide high quality products and services as well as creating values for customers and society.