Microsoft ra mắt ” Plasma Bot” công cụ sàng lọc những tình nguyện viên hiến huyết tương hỗ trợ các bệnh nhân nhiễm Covid-19

Microsoft vừa tung ra một công cụ có khả năng sàng lọc thông tin về những người muốn hiến tặng huyết tương, với hy vọng tạo ra một phương pháp điều trị cho những người mắc COVID-19 hiện tại. Đây là một công cụ của Microsoft, được kết hợp với nhóm “Liên minh Plasma CoVig-19”.

Microsoft ra mắt ” Plasma Bot” công cụ sàng lọc những tình nguyện viên hiến huyết tương hỗ trợ các bệnh nhân nhiễm Covid-19

Microsoft dự kiến sẽ cung cấp CoVIg-19 Plasma Bot thông qua các kênh tìm kiếm trên mạng xã hội, bằng cách đặt ra một loạt câu hỏi để xác định người dùng có thể hiến huyết tương hay không, bao gồm cả thuốc họ đang dùng, các dị ứng và những điều kiện y tế khác.

Nếu đủ điều kiện, người dùng sẽ nhận được thông tin về nơi hiến huyết tương của họ, mất khoảng một giờ. Họ sẽ bắt đầu tuyển dụng ở Mỹ và có kế hoạch mở rộng sang châu Âu.

Khi một người bị nhiễm virus, hệ thống miễn dịch của họ sẽ tạo ra các kháng thể để chống lại virus. Khi người nhiễm bệnh hồi phục, họ có sẵn các kháng thể này trong máu.

“Các bệnh nhân đã hồi phục sau khi nhiễm COVID-19 hiến huyết tương điều trị càng nhanh thì Liên minh càng sớm có thể bắt đầu sản xuất liệu pháp tiềm năng và bắt đầu thử nghiệm lâm sàng”, theo bài đăng từ Microsoft.

Vina Aspire News | #vinaAspire www.vina-aspire.com
Tham khảo: The Verge
Nguồn: Microsoft

𝕄𝕚𝕔𝕣𝕠𝕤𝕠𝕗𝕥 𝕝𝕒𝕦𝕟𝕔𝕙𝕖𝕤 ‘ℙ𝕝𝕒𝕤𝕞𝕒 𝔹𝕠𝕥’ 𝕥𝕠 𝕣𝕖𝕔𝕣𝕦𝕚𝕥 𝕣𝕖𝕔𝕠𝕧𝕖𝕣𝕖𝕕 ℂ𝕆𝕍𝕀𝔻-𝟙𝟡 𝕡𝕒𝕥𝕚𝕖𝕟𝕥𝕤 𝕥𝕠 𝕙𝕖𝕝𝕡 𝕥𝕣𝕖𝕒𝕥 𝕤𝕚𝕔𝕜 𝕠𝕟𝕖𝕤

Microsoft is launching a self-screening tool for people to check whether they qualify to donate their plasma in the hopes of creating a treatment for those with COVID-19. The tool is part of the company’s work with a group called the CoVig-19 Plasma Alliance.

The CoVIg-19 Plasma Bot, which Microsoft says it expects to make available through web, social, and search channels, asks a series of questions to see if a user is able to donate plasma, including medications they are taking, allergies, and other medical conditions.

If they’re eligible, users will get information about where to donate their plasma, which takes about an hour, according to the alliance. They’ll begin recruiting in the US with plans to expand to Europe.

When someone is infected with a virus, their immune system produces antibodies to fight it. Once the infected person recovers, they have these antibodies in their blood.

“The sooner recovered COVID-19 patients donate convalescent plasma, the sooner the Alliance may be able to start manufacturing a potential therapy and begin clinical trials,” according to the post.

VinaAspire News | Credit: The Verge
Microsoft’s blog post: https://bit.ly/3aoVVxD


Bài viết liên quan

About Us

Learn More

Vina Aspire is a leading Cyber Security & IT solution and service provider in Vietnam. Vina Aspire is built up by our excellent experts, collaborators with high-qualification and experiences and our international investors and partners. We have intellectual, ambitious people who are putting great effort to provide high quality products and services as well as creating values for customers and society.