Báo VietnamNet nói về Đấu trường An toàn thông tin lần đầu tại Việt Nam do VinaAspire tài trợ tổ chức

Có chủ đề về con người, diễn đàn an toàn thông tin mạng – Security Bootcamp 2020 được tổ chức tại Phú Yên do Vina Aspire tài trợ tổ chức. Năm nay, hoạt động diễn tập sẽ lần đầu diễn ra theo cách thức mới với tên gọi “Đấu trường an toàn thông tin”.

https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/bao-mat/dien-dan-security-bootcamp-se-lan-dau-co-dau-truong-an-toan-thong-tin-690649.html

Đấu trường An toàn thông tin Việt Nam do Vina Aspire tài trợ tổ chức.

Công ty TNHH Vina Aspire – Tel: +84 09 4400 4666 | Fax: +84 28 3535 0668 |  Email: info@vina-aspire.com | www.vina-aspire.com

“Vina Aspire – Vững bảo mật, trọn niềm tin”

Bài viết liên quan

About Us

Learn More

Vina Aspire is a leading Cyber Security & IT solution and service provider in Vietnam. Vina Aspire is built up by our excellent experts, collaborators with high-qualification and experiences and our international investors and partners. We have intellectual, ambitious people who are putting great effort to provide high quality products and services as well as creating values for customers and society.

may ao thun Kem sữa chua May o thun May o thun đồng phục Định cư Canada Dịch vụ kế ton trọn gi sản xuất đồ bộ
Translate »