💯 Các yếu tố cần quan tâm khi tổ chức có nhân viên làm việc từ xa trong tình hình đại dịch Covid-19

Nhằm hạn chế lây lan trong đại dịch COVID-19, các công ty đã yêu cầu nhân viên của họ làm việc tại nhà
Dưới đây là danh sách cần làm đối với các công ty áp dụng chính sách làm việc từ xa:

Đối với tổ chức

✅ Xác định vai trò từng nhân viên để cân nhắc có thể làm việc từ xa hay không.
✅ Xác định các yếu tố cốt lõi để doanh nghiệp hoạt động, bao gồm các ứng dụng như email.
✅ Khảo sát nhân viên để xác định tính khả dụng của các máy tính dùng cho công việc cũng như khả năng truy cập internet.
✅Tạo hướng dẫn cho nhân viên khi làm việc từ xa, bao gồm việc sử dụng hợp lý tài sản của công ty và các hướng dẫn về bảo mật.
✅ thực hiện các khóa đào tạo làm việc từ xa để dạy cách truy cập từ xa, sử dụng đúng công cụ và ứng dụng thực tiễn về tương tác của nhân viên.
✅ Chọn một nền tảng hội nghị truyền hình và một nền tảng sao lưu cho các dịch vụ như Nhóm MS hoặc Google Hangouts và mua các giấy phép khi cần thiết.
✅Tạo một kế hoạch truyền thông để thu hút nhân viên tham gia vào các hoạt động hàng ngày của công ty. Có thể là họp hàng ngày trên ứng dụng MS Teams.

Đ𝖔̂́𝖎 𝖛𝖔̛́𝖎 𝕭𝖆̉𝖔 𝖒𝖆̣̂𝖙
✅ Triển khai kiến trúc Zero Trust trên hệ thống mạng cho nhân viên làm việc từ xa
✅ Đảm bảo rằng tất cả các thiết bị sẽ được sử dụng từ xa đều được cập nhật phiên bản mới nhất về phần mềm điều hành, phần mềm bảo mật và các ứng dụng.
✅ Đảm bảo rằng tất cả nhân viên làm việc từ xa có quyền truy cập và có thể sử dụng VPN cấp doanh nghiệp và doanh nghiệp có đủ giấy phép cho tất cả nhân viên.
✅Hướng dẫn nhân viên về các mối đe dọa mới nổi liên quan đến COVID-19, bao gồm các cuộc tấn công lừa đảo mới và cố gắng đánh cắp thông tin đăng nhập VPN.
✅ Xây dựng và thực hiện chính sách bảo mật áp dụng cho tất cả nhân viên từ xa, bao gồm các thao tác như khóa máy tính khi không được sử dụng.
✅ Thực hiện xác thực hai yếu tố bằng thẻ thông minh hoặc khóa bảo mật.

Đ𝖔̂́𝖎 𝖛𝖔̛́𝖎 𝕹𝖍𝖆̂𝖓 𝖁𝖎𝖊̂𝖓
✅ Áp dụng chính sách minh bạch với nhân viên và liên lạc thường xuyên.
✅ Kiểm tra nhân viên hàng ngày nếu để biết rằng họ cảm thấy thoải mái khi làm việc từ xa. Tìm và khắc phục mọi sự cố nếu họ gặp phải.
✅ Tạo một số điện thoại và địa chỉ email nơi nhân viên có thể truyền đạt mối quan tâm của họ về công ty, làm việc tại nhà hoặc đơn giản là tình trạng của bệnh dịch.

𝕮𝖔̛ 𝖘𝖔̛̉ 𝖍𝖆̣ 𝖙𝖆̂̀𝖓𝖌
✅ Đảm bảo bạn có đủ băng thông để xử lý tất cả lưu lượng truy cập từ xa mới, sau đó tăng gấp đôi.
✅ Đảm bảo rằng mọi nhân viên đều có thể tiếp cận trực tiếp với các ứng dụng và dịch vụ dựa trên nền tảng đám mây mà không cần phải thông qua mạng công ty.
✅ Đảm bảo rằng bạn có bản sao lưu các dịch vụ của mình để nhân viên có thể tiếp tục làm việc khi lưu lượng truy cập quá tải làm cho các dịch vụ chính của bạn bị hỏng.

Liên hệ Vina Aspire để được cung cấp các giải pháp bản quyền của Microsoft cho Doanh nghiệp.

💯𝐂𝐡𝐞𝐜𝐤𝐥𝐢𝐬𝐭 𝐟𝐨𝐫 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐧𝐢𝐞𝐬 𝐖𝐢𝐭𝐡 𝐑𝐞𝐦𝐨𝐭𝐞 𝐄𝐦𝐩𝐥𝐨𝐲𝐞𝐞𝐬 𝐃𝐮𝐞 𝐓𝐨 𝐂𝐎𝐕𝐈𝐃-𝟏𝟗

The official response to the COVID-19 expansion is already resulting in companies being told to have their employees work from home
Here is a checklist for companies with remote employees:

𝕺𝖗𝖌𝖆𝖓𝖎𝖟𝖆𝖙𝖎𝖔𝖓
✅ Determine staff members or roles that can work remotely
✅ Determine what functions are critical for your business to function, including applications such as email.
✅Conduct a survey of employees to determine the availability of computers that can be used for work as well as their availability of high-speed internet access.
✅Create company guidelines for remote employees, including proper use of company assets and security guidelines.
✅ Develop and conduct work-at-home training to teach how to use remote access, proper use of tools and best practices for employee interaction.
✅ Choose a video conferencing platform and a backup platform for services such as MS Teams or Google Hangouts, and procure the required licenses.
✅ Create a communications plan to involve remote employees in the daily activities of the company. This could be something like an all-hands daily Teams conference.

𝕾𝖊𝖈𝖚𝖗𝖎𝖙𝖞
✅ Implement Zero Trust architecture on your network for remote employees
✅Ensure that all devices that will be used remotely have the latest version of their operating software, security software, and applications.
✅Ensure that all remote employees have access to and can use a business-grade VPN, and that you have sufficient licenses for all the employees working remotely.
✅ Instruct your staff on emerging threats tied to the COVID-19 coronavirus, including new phishing attacks and attempts to steal VPN credentials.
✅ Develop and implement a security policy that applies to all remote employees, including actions such as locking computers when they’re not being used.
✅ Implement two-factor authentication using smart cards or security keys.

𝕾𝖙𝖆𝖋𝖋
✅ Adopt a policy of transparency with your staff and communicate frequently.
✅Check on your staff, daily if possible, to confirm that they are comfortable with working remotely. Find and fix any problems they’re having.
✅Create a phone number and email address where staff members can communicate their concerns about the company, working at home or even the status of the virus.

𝕴𝖓𝖋𝖗𝖆𝖘𝖙𝖗𝖚𝖈𝖙𝖚𝖗𝖊
✅ Confirm that you have enough bandwidth coming in to your company to handle all of the new remote traffic, then double it.
✅ Confirm that your staff can reach your cloud-based applications and services directly without having to go through the company network.
✅Make sure you have backups of your services so your staff can keep working when the extra traffic makes your primary services go down.

#vinaAspire #microsoft #kaspersky #opswat #cyberArk #thegioibantin

#cloud #security #digitaltransformation #Collaboration #O365 #Azure #MScloud #modernworkplace #AI #ITSM #IoT
—-
Vina Aspire – IT Solution & Services Provider.
🌐 https://vina-aspire.com
☎️ (+84) 944004666
✉️ info@vina-aspire.com


Bài viết liên quan

About Us

Learn More

Vina Aspire is a leading Cyber Security & IT solution and service provider in Vietnam. Vina Aspire is built up by our excellent experts, collaborators with high-qualification and experiences and our international investors and partners. We have intellectual, ambitious people who are putting great effort to provide high quality products and services as well as creating values for customers and society.

may ao thun Kem sữa chua May o thun May o thun đồng phục Định cư Canada Dịch vụ kế ton trọn gi sản xuất đồ bộ