Dịch vụ đánh giá an ninh phần mềm ứng dụng

Để đảm bảo an ninh mạng cho doanh nghiệp. Khi khách hàng sử dụng dịch vụ này, Vina Aspire sẽ sử dụng các công cụ và phần mềm để rà quét lỗ hổng trên toàn bộ ứng dụng, sau đó tấn công thử nghiệm trên các lỗ hổng để đưa ra báo cáo đánh giá chính xác nhất về hiện trạng an ninh và tư vấn giải pháp đảm bảo an ninh phù hợp nhất.

Đánh giá an ninh ứng dụng giúp bạn:

Rà quét mọi lỗ hổng của ứng dụng. Thẩm định mức độ an toàn của các cơ chế truy nhập. Thẩm định mức độ an toàn của các chức năng liên quan đến thông tin cá nhân người dùng. Thẩm định mức độ an toàn của các chức năng liên quan đến thanh toán. Đánh giá các nguy cơ theo mức độ nguy hiểm và tư vấn biện pháp khắc phục.

Vina Aspire | www.vina-aspire.com


Bài viết liên quan

About Us

Learn More

Vina Aspire is a leading Cyber Security & IT solution and service provider in Vietnam. Vina Aspire is built up by our excellent experts, collaborators with high-qualification and experiences and our international investors and partners. We have intellectual, ambitious people who are putting great effort to provide high quality products and services as well as creating values for customers and society.

may ao thun Kem sữa chua May o thun May o thun đồng phục Định cư Canada Dịch vụ kế ton trọn gi sản xuất đồ bộ
Translate »