« Cyber Ark – Giải pháp quản lý tài khoản đặc quyền Pablo & Bruno | Tại sao phải chuẩn bị cho tương lai ? »

Vina Aspire – Đại lý phân phối các giải pháp của hãng phần mềm Aveva | PDMS tại Việt Nam

Aveva | PDMS là một phần mềm thiết kế chi tiết, thi công dự án trong lĩnh vực công nghiệp Dầu khí, hóa chất, thiết kế nhà máy, đóng tàu.

Tại Việt Nam, Vina Aspire Co., Ltd. là Đơn vị đại lý cung cấp bản quyền các phần mềm của hãng AVEVA tại Việt Nam;

Liên hệ mua bản quyền của Aveva | PDMS tại Việt Nam: Vina Aspire Co., Ltd. | info@vina-aspire.com


Vina Aspire | www.vina-aspire.com


Bài viết liên quan

« Ứng dụng họp trực tuyến (Video Meeting) nào tốt nhất ? Pablo & Bruno | Tại sao phải chuẩn bị cho tương lai ? »

About Us

Learn More

Vina Aspire is a leading IT (information technology) solution and service provider in Vietnam. Vina Aspire is built up by our excellent experts, collaborators with high-qualification and experiences and our international investors and partners. We have intellectual, ambitious people who are putting great effort to provide high quality products and services as well as creating values for customers and society.