Hưởng ứng Chiến dịch rà soát và bóc gỡ mã độc trên toàn quốc

Bạn có biết Việt Nam hay nằm trong top những quốc gia bị lấy nhiễm mã độc cao nhất thế giới theo báo cáo từ các hãng bảo mật quốc thế giới.

Chiến dịch vì cộng đồng, hướng tới cá nhân, doanh nghiệp; cung cấp các công cụ kiểm tra, xử lý và bóc gỡ mã độc nhằm đảm bảo an toàn cho người dùng trên không gian mạng Việt Nam, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

Từng cá nhân tham gia chiến dịch sẽ góp phần giảm tỉ lệ lây nhiễm mã độc,tạo một môi trường mạng xanh sạch,thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

Vina Aspire hưởng ứng Chiến dịch rà soát và bóc gỡ mã độc trên toàn quốc

Bộ Thông tin và Truyền thông phát động chiến dịch vì cộng đồng “Rà soát và bóc gỡ mã độc trên toàn quốc năm 2020”.

Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (National Cyber Security Center – NCSC Vietnam) tiến hành phối hợp, đồng hành cùng các doanh nghiệp trong Liên minh phòng chống mã độc và xử lý tấn công mạng tổ chức chiến dịch “Rà soát và bóc gỡ mã độc trên toàn quốc năm 2020” nhằm mục tiêu giảm tỷ lệ lây nhiễm mã độc cho Việt Nam.

Đối tượng phục vụ của chiến dịch là những ai?

Chiến dịch vì cộng đồng, được triển khai và thực hiện trên toàn bộ không gian mạng Việt Nam, hướng tới tất cả các cá nhân, doanh nghiệp và cơ quan, tổ chức. Tất cả người dùng Internet tại Việt Nam đều được truy cập và tải phần mềm phòng chống mã độc miễn phí qua website này của Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC)

Mục tiêu, ý nghĩa của chiến dịch là gì?

Chiến dịch hướng đến việc giảm 50% tỷ lệ lây nhiễm mã độc, và giảm 50% địa chỉ IP nằm trong 10 mạng botnet phổ biến. Việt Nam không còn nằm trong báo cáo của các hãng về tỉ lệ lây nhiễm mã độc trong khoảng thời gian nhất định, thời gian dự kiến là kéo dài trong 2 tháng. Các công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng có vai trò quan trọng; tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi số quốc gia và phát triển các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh tế mới dựa trên nền tảng công nghệ số. Bên cạnh đó, còn là một trong các những nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 – 2020, định hướng đến năm 2025.

Làm sao để được tiếp tục hỗ trợ sau khi kết thúc chiến dịch?

Chiến dịch nhằm đẩy mạnh việc giảm tỷ lệ lây nhiễm mã độc và botnet trong thời gian ngắn nhất, tuy nhiên để duy trì hiệu quả đảm bảo an toàn an nịnh mạng, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) vẫn tiếp tục đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp cũng như các cơ quan, tổ chức. Sau chiến dịch, người sử dụng Internet có thể truy câp website khonggianmang.vn để cập nhật các công cụ phòng chống mã độc, kiểm tra an toàn thông tin hoặc liên hệ với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) để được hỗ trợ xử lý.

Chiến dịch được triển khai trên diện rộng hướng tới cá nhân, doanh nghiệp, các phần mềm phòng chống mã độc sẽ được cập nhật, cho phép sử dụng miễn phí qua website:https://khonggianmang.vn/chiendich2020

Hãy cùng lan tỏa, chia sẻ cho bạn bè, người thân cùng thực hiện vì một không gian mạng Việt Nam an toàn, phát triển.

Hãy liên hệ “ngay” với Vina Aspire Cyber Security để được tư vấn giải pháp phù hợp nhất giúp bảo vệ tối ưu tài sản, hệ thống CNTT của bạn.

Thông tin liên lạc:
Vina Aspire Cyber Security
Tel: +84 944 004 666 | Fax: +84 28 3535 0668 | Email: info@vina-aspire.com or vinaAspire@gmail.com | Website: www.vina-aspire.com

www.vina-aspire.com


Bài viết liên quan

About Us

Learn More

Vina Aspire is a leading Cyber Security & IT solution and service provider in Vietnam. Vina Aspire is built up by our excellent experts, collaborators with high-qualification and experiences and our international investors and partners. We have intellectual, ambitious people who are putting great effort to provide high quality products and services as well as creating values for customers and society.