NozzlePro – Tính toán, phân tích nozzle loading cho các kỹ sư tàu và đường ống

NozzlePRO là một công cụ FEA độc đáo và dễ sử dụng cho các kỹ sư tàu và đường ống. Nó được thiết kế đặc biệt để phân tích các vòi phun riêng lẻ (thẳng, sườn đồi, đệm tăng cường), yên xe, vấu và giày ống. Miếng đệm gia cố cho vấu và tấm lót giày và yên xe có thể là bộ phận tích hợp và không thể tách rời. Bạn có thể bao gồm các phần tử chùm để đi ống đến vòi phun để bao gồm độ cứng của đường ống được gắn chính xác và do đó áp dụng các tải chính xác trong phân tích của bạn.

NozzlePRO is a unique and easy-to-use FEA tool for vessel and piping engineers.  It is specifically designed to analyze individual nozzles (straight, hillside, pad-reinforced), saddles, lugs and pipe shoes. Reinforcing pads for lugs and wear plates for shoes and saddles can be integral and non-integral.  You can include beam elements to pipe up to the nozzle in order to include the correct attached pipe stiffness and thus applying the correct loads in your analysis.

Vina Aspire là nhà cung cấp các giải pháp, dịch vụ CNTT, An ninh mạng, bảo mật & an toàn thông tin tại Việt Nam. Đội ngũ của Vina Aspire gồm những chuyên gia, cộng tác viên giỏi, có trình độ, kinh nghiệm và uy tín cùng các nhà đầu tư, đối tác lớn trong và ngoài nước chung tay xây dựng.

Các Doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu liên hệ Công ty TNHH Vina Aspire theo thông tin sau:

Email: info@vina-aspire.com | Tel: +84 944 004 666 | Fax: +84 28 3535 0668 | Website: www.vina-aspire.com

 


Bài viết liên quan

About Us

Learn More

Vina Aspire is a leading Cyber Security & IT solution and service provider in Vietnam. Vina Aspire is built up by our excellent experts, collaborators with high-qualification and experiences and our international investors and partners. We have intellectual, ambitious people who are putting great effort to provide high quality products and services as well as creating values for customers and society.

may ao thun Kem sữa chua May o thun May o thun đồng phục Định cư Canada Dịch vụ kế ton trọn gi sản xuất đồ bộ
Translate »