Xây dựng giải pháp | chiến lược Chuyển đổi số, phát triển CNTT cho Doanh nghiệp

Là đối tác chiến lược của các tập đoàn phần mềm hàng đầu thế giới, Vina Aspire đem lại cho khách hàng các dịch vụ sau: Tư vấn quản trị doanh nghiệp. Tư vấn chiến lược, lộ trình CNTT cho các doanh nghiệp và các tổ chức. Cung cấp dịch vụ tư vấn triển khai giải pháp CNTT toàn diện cho doanh nghiệp bao gồm ERP, CRM, MIS, HR, … Cung cấp dịch vụ tư vấn triển khai giải pháp, giám sát triển khai ứng dụng CNTT cho doanh nghiệp.


Bài viết liên quan

About Us

Learn More

Vina Aspire is a leading Cyber Security & IT solution and service provider in Vietnam. Vina Aspire is built up by our excellent experts, collaborators with high-qualification and experiences and our international investors and partners. We have intellectual, ambitious people who are putting great effort to provide high quality products and services as well as creating values for customers and society.

may ao thun Kem sữa chua May o thun May o thun đồng phục Định cư Canada Dịch vụ kế ton trọn gi sản xuất đồ bộ
Translate »