« Trưởng Chi nhánh tại Hà Nội Pablo & Bruno | Tại sao phải chuẩn bị cho tương lai ? »

Vina Aspire triển khai hệ thống an ninh mạng, bảo mật cho Công ty cảng dịch vụ dầu khí PTSC Suppy Base

Ngày 15/7/2012, VinaAspire đã triển khai thành công hệ thống an ninh, bảo mật mạng cho Công ty cảng dịch vụ dầu khí PTSC Supply Base.

Giải pháp an ninh mạng mà VinaAspire cung cấp, triển khai cho PTSC Supply Base bao gồm các tính năng bảo vệ hệ thống máy tính làm việc khỏi virus, trojan, phishing, hacker và worm, bảo vệ file server, mail server, Web server, kiểm soát message truyền qua Mail server /Web server, bảo vệ Internet gateway, ngăn chặn sự phát tán virus, bảo vệ hệ thống khỏi các chương trình nguy hiểm, quản trị và cài đặt tập trung trong hệ thống mạng, cập nhật virus mỗi 3 giờ và cập nhật ngay khi phát hiện virus mới. Ngoài ra, VinaAspire sẽ hỗ trợ, tư vấn cho PTSC Supply Base về vấn đề an ninh, bảo mật mạng, phòng chống virus trong suốt thời gian sử dụng hệ thống dịch vụ an ninh mạng của Vina Aspire.

VinaAspire cam kết hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai phần mềm Kaspersky nhằm bảo vệ thông tin kinh doanh nội bộ và đối với các đối tác thuộc nhóm khối chính phủ và giáo dục, VinaAspire sẽ có giá bán bản quyền Kaspersky đặc biệt ưu đãi.

Vina Aspire


Bài viết liên quan

« VinaAspire được vinh danh Thương hiệu xuất sắc thời hội nhập năm 2019 Pablo & Bruno | Tại sao phải chuẩn bị cho tương lai ? »

About Us

Learn More

Vina Aspire is a leading IT (information technology) solution and service provider in Vietnam. Vina Aspire is built up by our excellent experts, collaborators with high-qualification and experiences and our international investors and partners. We have intellectual, ambitious people who are putting great effort to provide high quality products and services as well as creating values for customers and society.