« VinaAspire - Tổ chức Hội thảo Giới thiệu Giải pháp An ninh mạng, an toàn thông tin Opswat cho VNPT Pablo & Bruno | Tại sao phải chuẩn bị cho tương lai ? »

Vina Aspire tham gia Chuỗi Workshop với chủ đề ứng dụng CNTT hiệu quả, giảm thiệu rủi ro cho Doanh nghiệp do Hội tin học Tp. Hồ Chí Minh (HCA) tổ chức

Chuỗi Workshop với chủ đề ứng dụng CNTT hiệu quả, giảm thiệu rủi ro cho Doanh nghiệp

Ngày 18/2/2020, Công ty TNHH Vina Aspire tham gia chuỗi Workshop với chủ đề ứng dụng CNTT hiệu quả, giảm thiệu rủi ro cho Doanh nghiệp do Hội tin học Tp. Hồ Chí Minh (HCA) tổ chức tại trụ sở Hội tin học Thành phố Hồ Chí Minh.

ông Nguyễn Văn Giáp – Giám đốc quốc gia phụ trách Việt Nam của Lenovo phát biểu tại sự kiện

Tham dự chuỗi Workshop có sự tham gia của Chủ tịch & Lãnh đạo Hội tin học Tp. Hồ Chí Minh (HCA) & các Doanh nghiệp CNTT có uy tín nhằm thảo luận các nội dung làm sao ứng dụng CNTT hiệu quả, giảm thiệu rủi ro cho Doanh nghiệp.

Vina Aspire tham gia với vai trò là đơn vị tư vấn, cung cấp các giải pháp bảo mật, an ninh mạng, an toàn thông tin cho các Tổ chức, Doanh nghiệp tại Việt Nam.

Vina Aspire News


Bài viết liên quan

« Covid-19 tạo ra kỷ nguyên vàng của những cơ hội, nếu nắm bắt được bạn sẽ trở thành người dẫn đầu Pablo & Bruno | Tại sao phải chuẩn bị cho tương lai ? »

About Us

Learn More

Vina Aspire is a leading Cyber Security & IT solution and service provider in Vietnam. Vina Aspire is built up by our excellent experts, collaborators with high-qualification and experiences and our international investors and partners. We have intellectual, ambitious people who are putting great effort to provide high quality products and services as well as creating values for customers and society.