« Vina Aspire - Đại lý chính hãng Cyber Ark - Công ty Bảo mật hàng đầu Thế giới tại Việt Nam Pablo & Bruno | Tại sao phải chuẩn bị cho tương lai ? »

Dịch vụ đánh giá toàn diện tình trạng an ninh mạng, hệ thống CNTT của Doanh nghiệp

Đánh giá an ninh mạng nội bộ một cách toàn diện bởi các chuyên gia an ninh mạng hàng đầu thế giới là một trong các dịch vụ mà Vina Aspire cung cấp nhằm đảm bảo an ninh mạng cho doanh nghiệp. Khi khách hàng sử dụng dịch vụ này, các chuyên gia hàng đầu Thế giới của Vina Aspire sẽ sử dụng các công cụ và phần mềm để rà quét lỗ hổng trên toàn bộ hệ thống mạng nội bộ, sau đó tấn công thử nghiệm trên các lỗ hổng, các điểm yếu an ninh để đưa ra báo cáo đánh giá chính xác nhất về hiện trạng an ninh và những tư vấn phù hợp cho khách hàng.

Đánh giá an ninh mạng nội bộ giúp bạn:

Rà quét mọi lỗ hổng và các yếu điểm của hệ thống. Đánh giá hoạt động của các cơ chế giám sát và các cơ chế chống mã độc. Thẩm định mức độ an toàn của các cơ chế truy nhập (Evaluate the safety of access mechanisms). Thẩm định mức độ an toàn của các cơ chế bảo vệ hệ thống mạng nội bộ hiện có như: Anti-Virus, Firewall, IPS, IDS… Đánh giá các nguy cơ theo mức độ nguy hiểm và tư vấn biện pháp khắc phục.

Vina Aspire | www.vina-aspire.comBài viết liên quan

« Một website Ngân hàng Việt bị hacker tấn công, đe doạ sẽ bán 275.000 dữ liệu khách hàng Pablo & Bruno | Tại sao phải chuẩn bị cho tương lai ? »

About Us

Learn More

Vina Aspire is a leading Cyber Security & IT solution and service provider in Vietnam. Vina Aspire is built up by our excellent experts, collaborators with high-qualification and experiences and our international investors and partners. We have intellectual, ambitious people who are putting great effort to provide high quality products and services as well as creating values for customers and society.