« Cyber Ark - Giải pháp quản lý tài khoản đặc quyền được VinaAspire giới thiệu tại Diễn đàn An ninh mạng An toàn thông tin VinaAspire Cyber Space Security Summit Pablo & Bruno | Tại sao phải chuẩn bị cho tương lai ? »

Video – VinaAspire Cyber Space Security Summit

Năm nay là lần thứ 2 VinaAspire Cyber Space Security Summit được tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh với chủ đề “Xu hướng, thực trạng, giải pháp An ninh mạng & An toàn thông tin” tham dự có các vị khách đặc biệt là các CIO, Nhà Quản lý CNTT của những Tổ chức Doanh nghiệp lớn từ khối Dầu khí, Ngân hàng, Điện lực & Hàng không cùng các chuyên gia bảo mật hàng đầu khu vực tham dự.

VinaAspire News


Bài viết liên quan

« Covid-19 tạo ra kỷ nguyên vàng của những cơ hội, nếu nắm bắt được bạn sẽ trở thành người dẫn đầu Pablo & Bruno | Tại sao phải chuẩn bị cho tương lai ? »

About Us

Learn More

Vina Aspire is a leading Cyber Security & IT solution and service provider in Vietnam. Vina Aspire is built up by our excellent experts, collaborators with high-qualification and experiences and our international investors and partners. We have intellectual, ambitious people who are putting great effort to provide high quality products and services as well as creating values for customers and society.