« Vina Aspire triển khai hệ thống bảo mật an ninh mạng cho Công ty chế tạo Giàn khoan PV Shipyard Pablo & Bruno | Tại sao phải chuẩn bị cho tương lai ? »

Giải pháp trang trại heo ứng dụng công nghệ cao, đồng bộ hoàn chỉnh tiêu chuẩn thế giới

Thiết kế các trang trại heo đồng bộ hoàn chỉnh trên toàn thế giới. Chúng tôi cùng đối tác có kinh nghiệm trong việc thiết kế các giải pháp phù hợp với yêu cầu của khách hàng. Cùng với khách hàng, chúng tôi tìm ra giải pháp tối ưu đáp ứng được nhu cầu hiện tại và mở rộng trong tương lai.

Trang trại đồng bộ ổn định là một giải pháp hoàn chỉnh. Vina Aspire cùng đối tác áp dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ thông tin vào thiết kế các dự án  phù hợp với các trang trại được tích hợp vào hệ thống sản xuất cám. Chúng tôi tạo ra một khái niệm trang trại tổng thể với các khu vực nhà heo đực, heo nái, heo con và heo thịt, sản xuất cám, và nhiều hơn nữa.

Các công tác chuẩn bị kết nối giữa các khu chuồng khác nhau được xem xét cẩn thận, để sản xuất và hoạt động đạt hiệu quả tốt. Và quan trọng nhất, chúng tôi thực tế và linh hoạt về cách bố trí, tỷ lệ giữa các khu vực chuồng và kích thước. Qua đó, các trang trại sẽ vận hành hiệu quả và một hệ thống tăng công suất trong tương lai.

Khách hàng sẽ nhận được công nghệ tốt nhất từ nhà cung cấp có kinh nghiệm nhất trên thị trường khi nói đến cho ăn khô, cho ăn lỏng, kiểm soát khí hậu, trạm cho ăn điện tử, máng ăn, kiểm soát toàn bộ và kết nối internet. Vina Aspire cũng là đối tác kinh doanh phù hợp nếu bạn cần thiết bị thay thế, dịch vụ và bảo dưỡng.

Vina Aspire Co., Ltd. | info@vina-aspire.com | www.vina-aspire.com


Bài viết liên quan

« Tuyển dụng - Chuyên viên cao cấp Đánh giá, Kiểm thử An toàn thông tin, An ninh ứng dụng. Pablo & Bruno | Tại sao phải chuẩn bị cho tương lai ? »

About Us

Learn More

Vina Aspire is a leading IT (information technology) solution and service provider in Vietnam. Vina Aspire is built up by our excellent experts, collaborators with high-qualification and experiences and our international investors and partners. We have intellectual, ambitious people who are putting great effort to provide high quality products and services as well as creating values for customers and society.