« Giải pháp an ninh mạng & bảo mật doanh nghiệp toàn diện nhất Pablo & Bruno | Tại sao phải chuẩn bị cho tương lai ? »

Dịch vụ Đánh giá an ninh Website

Dựa trên Quy trình tiêu chuẩn quốc tế về đánh giá an ninh mạng, Vina Aspire thiết kế quy trình và phương pháp đánh giá an ninh Website chuyên biệt cho từng lĩnh vực như: Tài chính, Ngân hàng, Thương mại điện tử, Hành chính công… nhằm cung cấp cho khách hàng góc nhìn toàn diện về vấn đề an ninh của hệ thống website, đồng thời tư vấn cho khách hàng giải pháp khắc phục và đảm bảo an ninh phù hợp nhất.

Đánh giá an ninh website giúp cơ quan, doanh nghiệp:

Rà quét mọi lỗ hổng của Website. Phát hiện mọi yếu điểm của Website. Thẩm định mức độ an toàn của các cơ chế truy nhập. Thẩm định mức độ an toàn của các cơ chế bảo vệ website hiện có như: Firewall, IPS, IDS… Đánh giá các nguy cơ theo mức độ nguy hiểm và tư vấn biện pháp khắc phục.

Vina Aspire | ww.vina-aspire.com


Bài viết liên quan

« Tuyển dụng - Chuyên viên cao cấp Đánh giá, Kiểm thử An toàn thông tin, An ninh ứng dụng. Pablo & Bruno | Tại sao phải chuẩn bị cho tương lai ? »

About Us

Learn More

Vina Aspire is a leading IT (information technology) solution and service provider in Vietnam. Vina Aspire is built up by our excellent experts, collaborators with high-qualification and experiences and our international investors and partners. We have intellectual, ambitious people who are putting great effort to provide high quality products and services as well as creating values for customers and society.