« Dự báo về tình hình an ninh mạng tại Việt Nam Pablo & Bruno | Tại sao phải chuẩn bị cho tương lai ? »

An ninh mạng Việt Nam: Nhiều nguy cơ đe dọa

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra trên toàn cầu với hàng tỉ kết nối. Điều này dẫn đến nguy cơ mất an toàn an ninh mạng ngày một nghiêm trọng.

Các cuộc tấn công không chỉ mang tính chất cá nhân mà còn được tài trợ bởi các cơ quan, tổ chức chính phủ nước ngoài là một điều hết sức khó khăn. Các cuộc tấn công có chủ đích APT mang màu sắc kinh tế, chính trị trở thành mối đe dọa lớn và nguy hiểm.

VinaAspire | www.vina-aspire.com


Bài viết liên quan

« Covid-19 tạo ra kỷ nguyên vàng của những cơ hội, nếu nắm bắt được bạn sẽ trở thành người dẫn đầu Pablo & Bruno | Tại sao phải chuẩn bị cho tương lai ? »

About Us

Learn More

Vina Aspire is a leading Cyber Security & IT solution and service provider in Vietnam. Vina Aspire is built up by our excellent experts, collaborators with high-qualification and experiences and our international investors and partners. We have intellectual, ambitious people who are putting great effort to provide high quality products and services as well as creating values for customers and society.